ФОРМА ЗАПИСУ НА ПРИЙОМ

Обов'язково заповніть всі поля нижче:


 
 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ

Обов'язково заповніть всі поля нижче:

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.434 ) 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I. Внести до Закону України "Про аудиторську діяльність" 
3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, 
ст. 243) такі зміни: 
частину першу статті 5 викласти в такій редакції: 
"Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що 
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською 
діяльністю на території України"; 
у першому реченні частини другої статті 12 слова "громадяни 
України" замінити словами "фізичні особи"; 
частину третю статті 14 доповнити словами "здійснює заходи із 
забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними 
аудиторських перевірок та організації контролю за якістю 
аудиторських послуг"; 
у статті 24: 
частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту: 
"6) аудитором в інших випадках, при яких не забезпечуються 
вимоги щодо його незалежності"; 
доповнити частиною другою такого змісту: 
"Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів 
аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, 
власникам, учасникам, акціонерам забороняється втручатися у 
практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність 
аудиторів, які здійснюють аудит"; 
частину першу статті 30 доповнити словами "та за дії, що 
впливають на незалежність аудитора". 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Частину першу статті 364 Господарського кодексу України 
436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, 
ст. 144) викласти в такій редакції: 
"1. Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що 
визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською 
діяльністю на території України". 

Президент України В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 6 липня 2005 року 
N 2738-IV

 
 
Менеджер онлайн
(пн-пт 9-18)
моб. 067-710-56-52
факс. 044-206-20-90
вул.Глибочицька,33/37,оф.613

Пн. — Сб. 9:00 — 20:00

E-mail: info@luka-audit.kiev.ua