ФОРМА ЗАПИСУ НА ПРИЙОМ

Обов'язково заповніть всі поля нижче:


 
 

ФОРМА ДЛЯ ЗАПИТАНЬ

Обов'язково заповніть всі поля нижче:

 
 

Розділ II 
СЕРТИФІКАЦІЯ АУДИТОРІВ І РЕЄСТР 
АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ 


Стаття 10. Сертифікація аудиторів 
Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на 
зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється 
Аудиторською палатою України. 
Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит 
банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням 
з Національним банком України. 
Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають 
вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої 
визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, 
економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох 
років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, 
економіста, асистента (помічника) аудитора. 
Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката 
визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту 
за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України. 
Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років. 
Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через 
п'ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у 
порядку, встановленому Аудиторською палатою України. 
За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, 
встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису 
витрат на утримання Аудиторської палати України. 

Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що 
містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які 
займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні 
особи - підприємці (далі - Реєстр). 
Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується 
Аудиторською палатою України. 
Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому 
виданні Аудиторської палати України. 
Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні 
особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської 
діяльності лише після включення їх до Реєстру. 
Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам, 
зазначеним у частині четвертій цієї статті, видається свідоцтво 
відповідного зразка. 
За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, 
встановленому Аудиторською палатою України. 

 
 
Менеджер онлайн
(пн-пт 9-18)
моб. 067-710-56-52
факс. 044-206-20-90
вул.Глибочицька,33/37,оф.613

Пн. — Сб. 9:00 — 20:00

E-mail: info@luka-audit.kiev.ua